[1]
พงศ์ไพรรัตน์ ร. ., “การใช้เฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ รายวิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ ”, วารสารวิชาการ, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 21-35, ธ.ค. 2021.