พงศ์ไพรรัตน์ รัชดา. 2021. “การใช้เฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ รายวิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ ”. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2 (1):21-35. https://js.human.nrru.ac.th/index.php/humanities/article/view/34.