วารสารพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 36 ชั้น 6 ห้อง 36.06.05 และ ห้อง 36.06.04 โทรศัพท์ 044009009 ต่อ 3662
ที่อยู่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์ http://www.buddhiststudies-nrru.net
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/BuddhistStudiesKorat

ผู้ติดต่อหลัก

วารสารพุทธศาสนศึกษา
โทรศัพท์ 044009009 ต่อ 3662

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

manit akkhachat
โทรศัพท์ 0896299652